eRozrys® mini z modułem Asystent Cięcia - Automatyzacja Twojej stolarni

System wspomagający i automatyzujący pracę stolarzy na piłach formatowych. eRozrys® mini składa się z tabletu z systemem Android, systemu etykietowania oraz panelu web obsługi dla pracowników biurowych.

Za pomocą systemu eRozrys® mini z Asystentem Cięcia:

 • Utworzysz nowe zlecenie i wykonasz optymalizację z planem rozkroju poprzez komputer lub bezpośrednio przez tablet
 • Wydrukujesz plan rozkroju lub prześlesz go jednym kliknięciem na tablet do realizacji
 • Asystent cięcia wyświetli kolejne kroki cięcia, ustawień i obrotów formatek
 • Dla każdej formatki oraz odpadu produkcyjnego zostanie wydrukowana etykieta
 • Po zakończeniu zlecenia system zarejestruje zmianę jego statusu oraz czas wykonywania
 • Obsługa Asystenta Cięcia odbywa się offline i nie wymaga połączenia z Internetem

Panel Web:

 • Umożliwia wprowadzanie zleceń, przeglądanie historii i statystyk ich wykonania
 • Import zleceń z Excela lub takich programów jak Pro 100, KD Max
 • Zarządzanie dostępem użytkowników zewnętrznych oraz pracowników do systemu
 • Konfigurację parametrów optymalizacji
 • Definiowanie własnych szablonów etykiet
 • Zarządzanie bazą materiałów

Tablet z Asystentem Cięcia, podstawowe funkcje:

 • Przeglądanie zleceń wysłanych do realizacji i zrealizowanych
 • Wprowadzanie zleceń
 • Wykonywanie optymalizacji
 • Asystent Cięcia:
  • Wyświetlanie planów rozkroju
  • Intuicyjny interfejs z instrukcjami cięcia i obracania formatek
  • Automatyczny lub ręczny wydruk etykiet