System eOZ

eOZ – elektroniczny obieg zleceń

System zarządzania procesem produkcji.

System internetowy, dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki, tak więc nie jest wymagane instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach biorących udział w procesie.

System eOZ jest przygotowany do współpracy z czytnikami kodów kreskowych. Możliwe jest ich zastosowanie zarówno dla poszczególnych urządzeń bądź też dla grupy maszyn (np. grupy pilarek).

 System eOZ jest systemem modułowym, umożliwiającym elastyczną rozbudowę oraz integrację z systemami zewnętrznymi:

 • Moduł konfiguracji gniazd produkcyjnych
 • Moduł konfiguracji ścieżek przebiegu zlecenia
 • Moduł planowania podstawowego
 • Moduł zwalniania i śledzenia zleceń
 • Moduł raportów
 • Moduł dodatkowy – Integracja z systemami optymalizującymi
 • Moduł dodatkowy – Integracja z systemami ERP

Moduł Zarządzanie gniazdami produkcyjnymi 

Za pośrednictwem modułu tworzy się i zarządza grupami maszyn (np. pilarkami panelowymi, pilarkami formatującymi, centrami obróbczymi, centrami wiertarskimi automatycznymi i ręcznymi, okleiniarkami krawędzi prostych i krzywoliniowych, etc.)

Moduł Ścieżki produkcyjne

Moduł ścieżek produkcyjnych definiuje możliwe kombinacje przejść materiału przez gniazda produkcyjne.

Moduł Zwalnianie i śledzenie zleceń

Za każdym razem, zanim zlecenie zostanie przekazane do produkcji, osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem wprowadza bądź przekazuje do systemu następujący zestaw informacji. Na każdym gnieździe produkcyjnym moment rozpoczęcia obsługi zlecenia jest rejestrowany w systemie bądź przy użyciu czytników kodów kreskowych, bądź przez wybranie myszką odpowiedniego wpisu na ekranie. Każdy wpis jest rejestrowany z dokładną datą i godziną wystąpienia zdarzenia. Możliwa jest również rejestracja każdej formatki przechodzącej przez poszczególne gniazda produkcyjne.

Moduł Raportowanie

Moduł raportowania to moduł przeznaczony dla kadry kierowniczej i zarządzającej. Na podstawie danych rejestrowanych w systemie takich jak ilość zleceń, ilość elementów w zleceniu, czas rozpoczęcia pracy na zleceniu na gnieździe, czas między gniazdami etc. możliwe jest generowanie przekrojowych raportów i zestawień.

Moduł Administrator

System zawiera panel administratora, który pozwala na dokonywanie ustawień systemowych takich jak parametry piły, optymalizacji, katalogów wymiany danych, zarządzanie biblioteką materiałów, obrzeży, etc.

Moduł Integracja z systemami optymalizującymi

Rozszerzeniem rozwiązania eOZ jest możliwość zintegrowania systemu z systemem optymalizacji.

Moduł Integracja z systemami ERP

System eOZ ma możliwość integrowania się z systemami ERP w zakresie wymiany danych dotyczących zdarzeń gospodarczych, takich jak – wydanie magazynowe, przyjęcie magazynowe, produkcja w toku, przygotowanie danych do stworzenia faktury VAT, zarejestrowanie wydania zewnętrznego i przekazanie danych do wystawienia dokumentu Wz.

Dlaczego warto wdrożyć system eOZ?

 • null

   Dzięki wdrożeniu systemu eOZ, przedsiębiorstwo jest w stanie zarządzać produkcją znacznie wydajniej niż do tej pory.

 • null

  System eOZ umożliwia analizę efektywności posiadanego parku maszynowego. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych, znacznie skraca czas obiegu zleceń pomiędzy gniazdami produkcyjnymi.

 • null

  W oparciu o szereg danych i możliwości ich analizowania, w szybki i prosty sposób tworzą się statystyki oraz możliwa jest kontrola zleceń. 

   

Posted on